ကုမ္ပဏီ၏ ရာဇဝင်အကျဉ်း

ကုမ္ပဏီ၏ ရာဇဝင်အကျဉ်း

ကုမ္ပဏီအမည် KYOCERA Communication Systems Co., Ltd.
အဓိကရုံးတည်နေရာများ
Head Office

c/o Kyocera Head Office Bldg., 6 Takeda Tobadono-cho,
Fushimi-ku, Kyoto 612-8450, Japan
TEL: 81-(0)75-623-0311

Tokyo

IS Bldg. 3F, 3-32-42 Higashishinagawa, Shinagawa-ku,
Tokyo 140-8870, Japan

ရုံးများ

တည်ထောင်ခြင်း 09/22/1995
ဥက္ကဌ Goro Yamaguchi
အမှုဆောင်ဥက္ကဌ Yoshihito Kurose
မတည်ငွေ 2,985,946,900 yen
ရရှိငွေ (စုစုပေါင်း) 131,546,340,000 yen (as of 03/2020)
ဝန်ထမ်းအရေအတွက် (စုစုပေါင်း) 3,307 (as of 03/2020)
အစုရှယ်ယာပါဝင်သူများ

KYOCERA Corporation 76.6%

KDDI CORPORATION 23.4%

ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့

ဥက္ကဌ Goro Yamaguchi
အမှုဆောင်ဥက္ကဌ Yoshihito Kurose
ဒါရိုက်တာ
  • Wataru Dokite
  • Kenichi Kurosaki
  • Kenichi Matsuki
  • Koichi Kano (အချိန်ပိုင်း)
  • Kazuyuki Yoshimura (အချိန်ပိုင်း)

စာရင်းစစ်ချုပ်

စာရင်းစစ်ချုပ်
  • Hirooki Tomimizu
  • Itsuki Harada (အချိန်ပိုင်း)