ကုမ္ပဏီ၏ဆောင်ပုဒ်နှင့် မူဝါဒ

ကုမ္ပဏီ၏ဆောင်ပုဒ်

ကောင်းကင်ဘုံကိုလေးစားပြီး လူသားများကိုချစ်ခင်ပါ။ တရားမျှတခြင်းကို မြတ်နိုး၍ ရိုးသာစွာဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါ။ မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှ လူသားများကို လေးစားပါ။ မိမိအလုပ်ကိုချစ်မြတ်နိုးပါ။ မိမိကုမ္ပဏီကို သစ္စာရှိပါ။ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို အကျိုးပြုပါ။

ကောင်းကင်ဘုံကိုလေးစားပြီး လူသားများကိုချစ်ခင်ပါ။

တရားမျှတခြင်းကို မြတ်နိုး၍ ရိုးသာစွာဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါ။
မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှ လူသားများကို လေးစားပါ။ မိမိအလုပ်ကိုချစ်မြတ်နိုးပါ။ မိမိကုမ္ပဏီကို သစ္စာရှိပါ။ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို အကျိုးပြုပါ။

စီမံခန့်ခွဲမှုမူဝါဒ

ကုမ္ပဏီနှင့် ဝန်ထမ်းများ ပူးပေါင်း၍ ဝန်ထမ်းများ၏ ကာယဗလ၊ ဉာဏဗလတိုးတက်စေရန် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် လူသားများကို အကျိုးပြုရန်။

သက်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်