Thông tin công ty

Tên công ty KYOCERA Communication Systems Co., Ltd.
Địa chỉ
Head Office

c/o Kyocera Head Office Bldg., 6 Takeda Tobadono-cho,
Fushimi-ku, Kyoto 612-8450, Japan
TEL: 81-(0)75-623-0311

Tokyo

IS Bldg. 3F, 3-32-42 Higashishinagawa, Shinagawa-ku,
Tokyo 140-8870, Japan

Văn phòng

Thành lập 09/22/1995
Chủ tịch hội đồng quản trị Goro Yamaguchi
Tổng giám đốc Yoshihito Kurose
Vốn điều lệ 2,985,946,900 yen
Doanh thu (hợp nhất) 131,546,340,000 yen (as of 03/2020)
Tổng số nhân viên 3,307 (as of 03/2020)
Cổ đông

KYOCERA Corporation 76.6%

KDDI CORPORATION 23.4%

Ban quản trị

Chủ tịch hội đồng quản trị Goro Yamaguchi
Tổng giám đốc Yoshihito Kurose
Thành viên ban quản trị
  • Wataru Dokite
  • Kenichi Kurosaki
  • Kenichi Matsuki
  • Koichi Kano (không thường trực)
  • Kazuyuki Yoshimura (không thường trực)

Ban giám sát

Thành viên ban giám sát
  • Hirooki Tomimizu
  • Itsuki Harada (không thường trực)