Translated by machine

Người sáng lập của Kyocera, Kazuo Inamori, đã phát triển một hệ thống quản lý độc đáo, được gọi là "the Amoeba Management System" thông qua trải nghiệm thực tế. Đó là một phương pháp quản lý kinh doanh thực tế và phổ quát, cung cấp cho các công ty sự hỗ trợ mạnh mẽ trong môi trường kinh doanh hỗn loạn.

Một loạt các công ty trong các lĩnh vực khác nhau đã giới thiệu dịch vụ này.
Họ bao gồm các nhà sản xuất, nhà bán buôn, nhà bán lẻ, nhà cung cấp dịch vụ, cũng như các tổ chức chăm sóc sức khỏe và các công ty liên doanh (844 công ty as of 03/2020).

Với việc tư vấn dựa trên the Amoeba Management System, chúng tôi hỗ trợ "sự đổi mới công ty" của khách hàng.

  • *
    Tất cả các quyền liên quan đến the Amoeba Management System thuộc về Kyocera Corporation.

Tư vấn cho the Amoeba Management System

Chúng tôi hỗ trợ việc giới thiệu, vận hành, phát triển và thiết lập the Amoeba Management System, đây là một dịch vụ tư vấn toàn diện phù hợp với sự tăng trưởng và phát triển doanh nghiệp của khách hàng. Thông qua sự tham gia của tất cả nhân viên trong công tác quản lý, chúng tôi hỗ trợ việc phục hồi các tổ chức và đào tạo đội ngũ nhân viên có thể nhìn mọi thứ từ góc độ quản lý.

Tư vấn cho the Amoeba Management System cho các đối tượng chăm sóc và y tế

Chúng tôi hỗ trợ việc giới thiệu, vận hành, phát triển và thiết lập the Amoeba Management System cho các cơ sở chăm sóc và y tế. Chúng tôi nhận thấy sự trực quan và hợp lý của việc quản lý, đồng thời chúng tôi ủng hộ việc cung cấp thường xuyên các dịch vụ y tế và chăm sóc dài hạn chất lượng cao và đáp ứng đầy đủ.

Tư vấn nhân sự

Chúng tôi thiết lập hệ thống nhân sự phản ánh mức độ công việc mà các công ty yêu cầu và tầm nhìn mà họ nắm giữ về nguồn nhân lực. Chúng tôi hỗ trợ việc tạo ra các hệ thống để điều hành hoạt động nhân sự và mang lại những điều tốt nhất cho con người.

Tư vấn đào tạo nhân viên

Để đạt được the Amoeba Management System mà tất cả nhân viên đều tham gia, chúng tôi cung cấp các chương trình giáo dục và đào tạo cho từng cấp trong tổ chức, từ nhân viên mới đến giám đốc điều hành cấp cao, sử dụng những thành tựu của Kyocera Group.

Dịch vụ đào tạo trực tuyến

Chúng tôi cung cấp các cơ hội học tập như dịch vụ thành viên Inamori Digital Library phân phối các bài giảng của Kazuo Inamori (người sáng lập Kyocera); khóa học nghệ thuật tự do BizArts tập trung vào kinh doanh; và nền tảng phân phối sách điện tử BookLooper.

Hệ thông thông tin

Chúng tôi cung cấp hệ thống thông tin có thể thu thập và quản lý thông tin tại chỗ kịp thời, nhằm vận hành hiệu quả the Amoeba Management System.

Thông tin liên quan